Bibliografia Zbigniewa Nienackiego


Artykuły
 1. "Akcja Brutus", Kaziemierz Żórawski, "Film", nr 33, s. 10-11, 1970 r.
 2. "Pułapki na widzów. Rozmawiamy z Jerzym Passendorferem, reżyserem filmu Akcja Brutus", Danuta Karcz, "Kino", , nr 6, s. 6-13, 1971 r.
 3. "Tęsknota do nieskłamanej baśni", Erwin Kruk, "Gazeta Olsztyńska", nr 227, 1972 r.
 4. "Zbigniew Nienacki. Książki dla Ciebie", Anna Chlebowska, dodatek do miesięcznika "Nasz klub", nr 1, s. 12-13, 1972 r.
 5. "Zbigniew Nienacki", M. Z., "Nowe Książki", nr 14, s. I, IV okładka, 1975 r.
 6. "Milioner", Barbara Zaliwska, "Panorama", nr 2, s. 17, 19, 1978 r.
 7. "Zbigniew Nienacki - laureatem nagrody »Orle pióro« 1977", "Płomyk", nr 10, s. 1, 24, 1977 r.
 8. "Literatura mniej poważna", Henryk Panas, "Gazeta Olsztyńska", nr 171, 1977 r.
 9. "Fantomas redivivus", Henryk Panas, "Gazeta Olsztyńska", nr 119, 1982 r.
 10. "Głos Robotniczy", nr 141, s. 3, 1983 r.
 11. "Gazeta Olsztyńska", nr 148, s. 8, 1983 r.
 12. "Warmia i Mazury", nr 14, s. 1, 13, 1983 r.
 13. "Warmia i Mazury", nr 6, s. 11, nr 7, s. 2, nr 8, s. 1, 1983 r.
 14. Barut, "Rzeczywistość", nr 41, s. 11, nr 42, s. 11, nr 43, s. 11, 1984 r.
 15. A. Błazucka, "Rzeczywistość", nr 37, s. 15. 1984 r.
 16. Cyryl, "Tu i Teraz", nr 35, s. 15, 1984 r.
 17. "Kultura", nr 21, s. 14, 1985 r.
 18. "Przedstawiamy: Zbigniew Nienacki", YK, "Zielony Sztandar", nr 38, 1989 r.
 19. "Kreacja z kitu", Paweł Tomczyk, "Itd", nr 24, s. 18-19, 1988 r.
 20. "Kreacja z kitu", Jerzy Sikorski, "Itd", nr 38, 1988 r.
 21. "30 lat pracy twórczej Zbigniewa Nienackiego", M.B., "Odgłosy", nr 50, s. 8, 1987 r.
 22. "Zbigniew Nienacki", Tomasz Cudowski, "Sukces", nr 9, s. 32, 1994 r.
 23. "Dołęga-Mostowicz PRL-u", Barbara Kazimierczyk, "Polska Zbrojna", nr 196, 1994 r.
 24. "Bez Samochodzika", Paweł Dunin-Wąsowicz, "Życie Warszawy", nr 239, 1994 r.
 25. "Zbigniew Nienacki", "Rzeczpospolita", nr 223, 1994 r.
 26. "Dlaczego nie wszyscy lubili Nienackiego", Maciej Krasowski, "Wiadomości Kulturalne", nr 20 s. 6, 1994 r.
 27. "Pan Samochodzik ze Skiroławek", Lesław Peters, "Gazeta Krakowska", nr 252, 1994 r.
 28. "Pogrzeb Nienackiego", "Kurier Poranny", nr 204, 1994 r.
 29. "Pożegnanie z Panem Samochodzikiem", "Super Express", nr 220, 1994 r.
 30. "Zbigniew Nienacki (1929-1994)", Ewa Nowacka, "Guliwer", nr 1, s. 41, 1995 r.
 31. MC, "Gazeta Wyborcza", nr 223, s. 2, 6, 1994 r. [notka o śmierci].
 32. "Spadek po Panu Samochodziku", Tadeusz Prusiński, "Życie Warszawy - dod. Niedziela", nr 349, s. 3, 1995 r.
 33. "Wdowy i kochanki", Leszek Misiak, "Express Wieczorny", nr 103, s. 10-11, 1996 r.
 34. "Komentarze i wycinki", Ham, "Polityka", nr 12, 1995 r.
Wywiady
 1. "Sylwetki łódzkie", M. J., "Dziennik Łódzki", nr 238,1961 r.
 2. "O nowe tradycje kultury", "Głos Robotniczy", nr 190, 1966 r.
 3. "Pisarstwo a działalność społeczna", "Odgłosy", nr 7, s. 6, 1967 r.
 4. "Wywiad z autorem", A. Makowiecki, "Odgłosy", nr 21, s. 6, 1967 r.
 5. "Mini-wywiady", "Głos Robotniczy", nr 285, s. 1 [z karykaturą], 1969 r.
 6. "Wywiad z autorem", T. Zwierzchowska, "Zwierciadło", nr 46, s. 5, 1972 r. [nt. genezy "Pana Samochodzika"].
 7. "Wywiad z...", "Erwin Kruk", "Gazeta Olsztyńska", nr 191, s. 3, 1973 r.
 8. "Z warsztatu Zbigniewa Nienackiego", Erwin Kruk, "Gazeta Olsztyńska", nr 110, s. 4, 1976 r.
 9. "Wywiad z autorem", A. Borowicz, "Warmia i Mazury", nr 12 s. 14-15, 1976 r.
 10. "Z wizytą u Pana Samochodzika", Grażyna Minkowska, "Płomyk", nr 1, s. 22-24, 1977 r.
 11. "Wywiad z ...", Erwin Kruk, "Gazeta Olsztyńska", nr 125, s. 1, 4-5, 1977 r.
 12. "Liczą się tylko książki i czytelnicy", Aldona Borowicz, "Tygodnik Kulturalny", nr 7, s. 8, 1977 r.
 13. "O nowe wzorce postaw... O literaturze dla młodych...", Andrzej Ziembicki, "Nowe Książki", nr 18, s. 56-58, 1977 r.
 14. "Wywiad z autorem", H. Grześkowiak, "Przyjaciółka", nr 22, s. 8, 1977 r.
 15. "Jaka jest? Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży", Andrzej Staniszewski, "Panorama Północy", nr 13, 1979 r.
 16. "Wywiad z autorem", W. Żotkiewicz, "Motywy", nr 36, s. 1, 8, 1979 r.
 17. "Recepta na dobrą powieść?", Jan Rosłan, "Głos Nauczycielski", nr 29 s. 10, 1979 r.
 18. "Tworzyć nowe wzorce postępowania", Halina Przedborska, "Dziennik Ludowy", nr 247, 1979 r.
 19. "Wywiad z...", J. Sygiet, "Gazeta Olsztyńska", nr 247, s. 1,5, 1981 r.
 20. B. Zagórska, "Trybuna Ludu", nr 236, s. 4, 1981 r.
 21. "Zbigniew Nienacki - pisarz niekoniunkturalny", Dorota Pogorzelska, "Warmia i Mazury", nr 5, 1982 r.
 22. "Wywiad z autorem", "Kontakty", nr 22, s. 7, 1982 r.
 23. T. Matulewicz, "Dziennik Pojezierza", nr 192, s. 9, 1983 r.
 24. "Inny obraz świata", Andrzej Staniszewski, "Fakty", nr 24, s. 7, 1983 r.
 25. "Wywiad z...", R. Poradowski, "Głos Robotniczy", nr 4, s. 4, 1983 r.
 26. "Czy tylko temat regionalny", Andrzej Nowak, "Argumenty", nr 24, s. 8, 1984 r.
 27. "Pan Samochodzik to ja. Mogę lekceważyć krytyków, ale nie czytelników", Piotr Kitrasiewicz, "Razem", nr 39, s. 19, 1985 r.
 28. "Jak uwodzę czytelników", Jan Lewandowski, "Tygodnik Kulturalny", nr 32, s. 1, 7, 1985 r.
 29. "Wywiad z autorem", P. Kitrasiewicz, "Razem" nr 39, s. 19, 1985 r.
 30. "Wywiad z autorem", J. Lewandowski, "Tygodnik Kulturalny", nr 32, s. 1, 7, 1985 r.
 31. "Żywocik literacki", Z. Worobiowa, "Literatura Radziecka", nr 3, s. 156-160, 1985 r.
 32. "Warmia i Mazury", nr 10, s. 12, 1985 r.
 33. "Wywiad z autorem", G. Mikłaszewicz, I. Sewastianowicz, "Krajobrazy", nr 33, s. 1, 4-5, 1986 r.
 34. "Wywiad z...", T. Zwierzchowska, "Wieczór Wybrzeża", nr 76, s. 3-4, 1986 r.
 35. "Nowe zwycięży", "Film", nr 5, s. 3-4, 1987 r.
 36. "Literatura i ekshibicjonizm", Iwona Leończuk, "Walka Młodych", nr 33, s. 7, 1987 r.
 37. "Jestem człowiekiem, ktorego nie da się lubić", Piotr Kępiński, "Express Poznański", nr 120, 1993 r.
 38. "Bywam szczęśliwy", Joanna

  Podolska, "Gazeta Łódzka", nr 58, s. 1, 8 (???), 1994 r.
Autor o sobie
 1. "W pracowniach łódzkich pisarzy", Z. Nienacki, Odgłosy, nr 47, 1963 r.
 2. "Płomyk", nr 16, s. 19, 1979 r. [Nt. własnej twórczości].
 3. "Warmia i Mazury", nr 9, s. 5, 1979 r. [W ankiecie "Nad czym obecnie pracuję?"].
 4. "W poszukiwaniu przygody", "Płomyk", nr 16, s. 3 i 20, 1979 r.
Recenzje
"Pozwolenie na przywóz lwa"
 1. "Ałbazin czyli pretekst do marzeń", J. Sakowiczowa, "Głos Robotniczy", nr 190, 1961 r.
 2. "Sensacja w dobrym stylu", J. Wilmański, "Express Ilustrowany", nr 182, s. 3, 1961 r.
 3. "Syberia odkryta na nowo", S. Łarin, "Literatura Radziecka", nr 5, s. 185-188, 1962 r.
"Skarb Atanaryka"
 1. "Wprawdzie skarb, ale - Atanaryka", Edward Martuszewski, "Pomorze", nr 13, s. 2, 1960 r.
 2. "Wyprawa w przeszłość", Halina Skrobiszewska, "Nowe Książki", nr 15, s. 926, 1960 r.
 3. "Język archeologów", Aniela Micewiczowa, "Tygodnik Powszechny", nr 52, 1962 r. [list do redakcji].
 4. "Pozornie nowe przygody Pana Samochodzika", Lew, "Guliwer", nr 4, s. 30-31, 1994 r. [Nowa edycja "Skarbu Atanaryka" i "Uroczyska"].
"Uroczysko"
 1. "Diabeł Kuwasa i s-ka", H. Rudnicki, "Głos Robotniczy", nr 304, 1957 r.
 2. "»Uroczysko« - interesujący debiut łódzkiego dziennikarza", M. Jagoszewski, "Dziennik Łódzki", nr 3, 1958 r.
 3. "Dobry debiut w złej szufladce", Edward Martuszewski, "Trybuna Literacka", nr 42, s. 3, 1958 r.
 4. "Wśród starożytności", Paweł Jasienica, "Twórczość", nr 12, s. 113-123, 1958 r.
 5. "Pozornie nowe przygody Pana Samochodzika", Lew, "Guliwer", nr 4, s. 30-31, 1994  r. [Nowa edycja "Skarbu Atanaryka" i "Uroczyska"].
"Wyspa Złoczyńców"
 1. "Pouczająca włóczęga", Krystyna Kuliczkowska, "Odgłosy", nr 38, s. 9, 1964 r.
 2. "Przygody niefantastyczne", J. Sakowiczowa, "Głos Robotniczy", nr 187, 1964 r.
 3. "Chłopcy uprzywilejowani", Halina Skrobiszewska, "Nowe Książki", nr 17, s. 799-800, 1964 r.
"Wyspa Złoczyńców" - ekranizacja
 1. W. Cybulski, "Dziennik Polski", nr 103, s. 6, 1965 r.
 2. "Filmy do obejrzenia", J. Czarnecki (J. Cz.), "Za i Przeciw", nr 19, s. 12, 1965 r.
 3. K. Kochański, "Tygodnik Kulturalny", nr 17, s. 6, 1965 r.
"Templariusze"
 1. "Zainteresować, wytłumaczyć, pobudzić inwencję", Halina Skrobiszewska, "Nowe Książki", nr 13, s. 798-799, 1966 r.
 2. "Przygoda dla każdego", A. Sendela, "Książki dla Ciebie", nr 10, s. 23-24, 1969 r.
 3. "Książki dla was", Hask, "Płomyk", nr 17/18, s. 500, 1975 r.
 4. "Pan Auták a jeho čtenári", Karla Ondrášková, "Zlatý Máj", nr 4, s. 217-221, 1984 r.
"Templariusze" - ekranizacja
 1. A. Nielgoławski, "Świat Młodych", nr 14, s. 7, 1972 r.
"Księga strachów"
 1. "Przygoda przygodzie nierówna", W. Żukrowski, "Nowe Książki", nr 16, s. 1002 i okładka s. 2, 1968 r.
 2. "Lektura uzupełniająca...", Jadwiga Dżedżyk, "Materiały Metodyczne Język Polski, cz. 2", Kielce, s. 103-110, 1973 r.
 3. Henryk Panas, "Gazeta Olsztyńska", nr 187, s. 6, 1981 r.
 4. P. Andrzejewski, "Płomyk", nr 17, s. 20, 1985 r.
 5. "Lekkie, łatwe i przyjemne", mad, "Dziennik Lubelski", nr 62, 1991 r.
"Niesamowity dwór"
 1. "W co się bawić?", Halina Skrobiszewska, "Nowe Książki", nr 23, s. 1604-1605, 1969 r.
 2. "Nowe książki dla dzieci i młodzieży", Izabella Stachelska, "Poradnik Bibliotekarza", nr 7-8, s. 247-248, 1969 r.
 3. Krystyna Kuliczkowska, "Nowe Książki", nr 2, s. 109-110, 1971 r.
 4. E. Polanowski, "Nad Wartą", nr 7, s. 7, 1974 r.
"Niesamowity dwór" - ekranizacja
 1. "W pogoni za tematem", Mieczysław Nadolski, "Sztuka dla dziecka", nr 1, s. 46-47, 1988 r.
"Nowe przygody"
 1. E. Swat, "Słowo na Warmii i Mazurach", nr 2, s. 1, 1975 r.
"Zagadki Fromborka"
 1. "Pán Tragáčik a záhady Fromborku", Marta Žilková, "Zlatý Máj", nr 8, s. 506, 1983 r.
 2. Z. Adamczewska, "Życie Literackie", nr 17, s. 16, 1983 r.
 3. "Pod choinkę (dla małych i dużych)", mad, "Dziennik Lubelski", nr 231, 1990 r.
"Fantomas"
 1. "»Kryminał« a dydaktyka", Gertruda Skotnicka, "Nowe Książki", nr 11, s. 36-37, 1973 r.
 2. J. Wilmański, "Odgłosy", nr 16, s. 5, 1973 r.
 3. Henryk Panas, "Gazeta Olsztyńska", nr 119, s. 6, 1982 r.
"Tajemnica tajemnic"
 1. "Współczesna przygoda", Tadeusz Szyma, "Nowe Książki", nr 14, s. 5-6, 1975 r.
 2. "Książki dla was", Hask, "Płomyk", nr 17, s. 512, 1977 r.
 3. "Pan Auták a pražské tajemstvi", Miroslava Hubáčková, "Zlatý Máj", nr 7, s. 437, 1982 r.
 4. "Pan Auták a jeho čtenári", Karla Ondrášková, "Zlatý Máj", nr 4, s. 217-221, 1984 r.
 5. "Nowe książki dla dzieci i młodzieży", Warszawa, WSiP, 1977.
"Winnetou"
 1. "Blada twarz się śmiać", Piotr Adamczewski, "Kultura", nr 41, s. 13, 1976 r.
 2. "Kącik ciekawej książki", "Płomyczek", nr 19, s. 576, 1978 r.
"Niewidzialni"
 1. "Kącik ciekawej książki", "Płomyczek", nr 17, s. 512, 1977 r.
 2. Henryk Panas, "Gazeta Olsztyńska", nr 171, s. 6, 1977 r.
 3. "James Bond na Mazurach", Wojciech Piotr Kwiatek, "Nowe Książki", nr 18, s. 20-21, 1977 r.
"Złota rękawica"
 1. "Kącik ciekawej książki", "Płomyczek", nr 9, s. 240, 1979 r.
 2. "Schemat ciągle świeży", Janusz Maruszewski, "Nowe Książki", nr 9, s. 31-32, 1979 r.
"Człowiek z UFO"
 1. "Metempsychoza na drugiej półkuli", Ewa Nowacka, "Nowe Książki", nr 9, s. 65-66, 1985 r.
"Pan Samochodzik i..." (cały cykl)
 1. Henryk Panas, "Gazeta Olsztyńska", nr 166, s. 6, 1983 r.
 2. "Nagroda literacka SBP - 1983", "Poradnik Bibliotekarza", nr 11-12, s. 314, 1984 r.
 3. "Młodzieżowy kryminał patriotyczny", Przemysław Czapliński, "Res Publica", nr 12, s. 112-116., 1989 r.
"Dagome iudex"
 1. "Gdy w Kalisi Ibraim panował...", B. Walczak, "Życie i Myśl", nr 11/12, s. 99-104, 1989 r.
 2. "Osobliwe nazewnictwo powieści Zbigniewa Nienackiego »Dagome iudex«", B. Walczak, "Poradnik Językowy", z. 1, s. 19-32, 1990 r.

2005 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotr Wąsowicz.
2005.03.20 - 2006.06.15