"Nowe przygody Pana Samochodzika" ("Pan Samochodzik i Kapitan Nemo") - wydania'Nowe przygody', Nasza Księgarnia, 1970 r.
 • Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa, 1970.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 30 000 + 277 egz.
 • Ilustracje: Barbara Dutkowska.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
'Nowe przygody', Pojezierze, 1976 r.
 • Wydawnictwo Olsztyńskie "Pojezierze", Olsztyn, 1976.
 • Wydanie: II (dodruk).
 • Nakład: 20 000 + 350 egz.
 • Redaktor: Swietłana Kruk.
 • Redaktor Techniczny: Paweł Raduchowski.
 • Korekta: Halina Czarkowska, Roma Jaśkiewicz.
 • Okładka i strony tytułowe: Bożena Jankowska.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena: 35,- zł.
 • ISBN: 83-7002-088-7.
'Nowi prigodi', Weselka, 1979 r.
 • Wydawnictwo Weselka, Kijów, 1979.
 • Nakład: 65 000 egz.
 • Przekład z polskiego: Olga Lenik.
 • Ilustracje: Ewgen Semenow.
'Nowe przygody', Pojezierze, 1982 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn-Białystok, 1982.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 59 750 + 250 egz.
 • Redaktor: Jerzy Ignaciuk.
 • Redaktor Techniczny: Władysław A. Sacha.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy Adam Sokołowski.
 • Korekta: Zespół.
 • Opracowania graficzne: Szymon Kobyliński.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena: 120,- zł.
 • ISBN: 83-7002-088-7.
'Nowe przygody', Nasza Księgarnia, 1983 r.
 • Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa, 1983.
 • Wydanie: IV.
 • Nakład: 40 000 + 200 egz.
 • Redaktor: Elżbieta Jasztal-Kowalska.
 • Redaktor Techniczny: Maria Bochacz.
 • Korekta: Mirosława Kołek, Monika Paszkowicz.
 • Ilustracje: Barbara Dutkowska.
 • Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Kraków.
 • Cena: 65,- zł.
 • ISBN: 83-10-08456-0.
'Nowe przygody', Pojezierze, 1990 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1990.
 • Wydanie: IV.
 • Nakład: 79 600 + 350 egz.
 • Redaktor: Nina Złakowska.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Elżbieta Cieśniarska.
 • Okładka i strony tytułowe: Adam Kurłowicz.
 • Ilustracje: Szymon Kobyliński.
 • Skład: Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie.
 • Druk i oprawa: Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin.
 • ISBN: 83-7002-391-6.
'Kapitan Nemo', Warmia, 1993 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-05-0.
'Kapitan Nemo', Świat Książki, 2000 r.
 • Świat Książki, Warszawa, 2000.
 • Korekta: Ewa Woźniakowska.
 • Okładka i strona tytułowa: Sebastian Sas.
 • ISBN: 83-7227-420-7.
'Kapitán Nemo', Ikar 2007 r.
 • Vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava, v roku 2005, ako svoju 1874. publikáciu.
 • Z poľského orginálu Pan Samochodzik i kapitan Nemo> (Bertelsmann Media Sp. z o. o., Warszawa 2000) preložil Peter Čačko.
 • Redigovala: Elena Račková.
 • Obálku navrhla: Viera Fabianová.
 • Technická redaktorka: Helena Oleňová.
 • Zalomenie do strán ITEM, spol s. r. o., Bratislava.
 • Vytlačili Tlačiarne BB, spol s. r. o., Banská Bystrica.
 • ISBN: 978-80-551-1381-4.

2004 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotrek Szymczak.
2003.01.15 - 2003.09.03