"Pozwolenie na przywóz lwa" ("Pierwsza przygoda Pana Samochodzika") - wydania'Pozwolenie na przywóz lwa', Nasza Księgarnia, 1961 r.
 • Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", Warszawa, 1961.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 10 000 + 260 egz.
 • Ilustracje i układ graficzny: Andrzej Strumiłło.
 • Fotografie ze zbiorów Autora.
 • Mapki: Stanisław Żakowski.
 • Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego.
 • Cena: 18,- zł.
'Pozwolenie na przywóz lwa', Res Polona, 1990 r.
 • Wydawnictwo "Res Polona", Łódź, 1990.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 30 000 egz.
 • Redaktor: Tomasz Misiak.
 • Opracowanie graficzne: Janusz Szymański-Glanc.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45, Łódź.
 • ISBN: 83-85063-04-8.
'Pierwsza przygoda', Warmia, 1996 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-10-7.
'Pierwsza przygoda', Świat Książki, 1996 r.
 • Świat Książki, Warszawa, 1996.
 • Korekta: Jacek Ring, Ewa Woźniakowska.
 • Okładka i strona tytułowa: Sebastian Sas.
 • ISBN: 83-7129-341-0.
'Prvý príbeh', Ikar, 2005 r.
 • Vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava, v roku 2005, ako svoju 1874. publikáciu.
 • Z poľského orginálu Pierwsza przygoda Pana Samochodzika (Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn 1996) preložil Peter Čačko.
 • Redigovala: Elena Račková.
 • Obálku navrhla: Viera Fabianová.
 • Technická redaktorka: Elena Benková.
 • Zalomenie do strán ITEM, spol s. r. o., Bratislava.
 • Vytlačili Tlačiarne BB, spol s. r. o., Banská Bystrica.
 • ISBN: 80-551-0902-8.

2004 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotrek Szymczak.
2003.01.15 - 2007.03.19