"Raz w roku w Skiroławkach" - wydania'Raz w roku w Skiroławkach', Pojezierze, 1983 r.
 • Tom I.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1983.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 59 750 + 250 egz.
 • Redaktor: Jerzy Ignaciuk.
 • Redaktor Techniczny: Witold Sagan.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy Adam Sokołowski.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Opracowanie graficzne: Krzysztof Racinowski.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena tomów I/II: 350,- zł.
 • ISBN: 83-7002-137-9.
Pojezierze 1983
 • Tom II.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1983.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 59 750 + 250 egz.
 • Redaktor: Jerzy Ignaciuk.
 • Redaktor Techniczny: Witold Sagan.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy Adam Sokołowski.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Opracowanie graficzne: Krzysztof Racinowski.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena tomów I/II: 350,- zł.
 • ISBN: 83-7002-137-9.
'Raz w roku w Skiroławkach', Pojezierze, 1984 r.
 • Tom I.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1984.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 59 650 + 350 egz.
 • Redaktor: Jerzy Ignaciuk.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy Adam Sokołowski.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Opracowanie graficzne: Krzysztof Racinowski.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena tomów I/II: 400,- zł.
 • ISBN: 83-7002-216-2.
'Raz w roku w Skiroławkach', Pojezierze, 1984 r.
 • Tom II.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1984.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 59 650 + 350 egz.
 • Redaktor: Jerzy Ignaciuk.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy Adam Sokołowski.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena tomów I/II: 500,- zł.
 • ISBN: 83-7002-216-2.
'Raz w roku w Skiroławkach', Pojezierze, 1987 r.
 • Tom I.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1987.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 59 650 + 350 egz.
 • Redaktor: Sławomir Fafiński.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Okładka i strony tytułowe: Barbara Lis-Romańczukowa.
 • RSW "Prasa-Książka-Ruch" Prasowe Zakłady Graficzne, ul. A. Lampe 18/20, Koszalin.
 • Cena tomów I/II: 800,- zł.
 • ISBN: 83-7002-280-4.
'Raz w roku w Skiroławkach', Pojezierze, 1987 r.
 • Tom II.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1987.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 59 650 + 350 egz.
 • Redaktor: Sławomir Fafiński.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Okładka i strony tytułowe: Barbara Lis-Romańczukowa.
 • RSW "Prasa-Książka-Ruch" Prasowe Zakłady Graficzne, ul. A. Lampe 18/20, Koszalin.
 • Cena tomów I/II: 800,- zł.
 • ISBN: 83-7002-280-4.
'Raz w roku w Skiroławkach', Pojezierze, 1990 r.
 • Tom 1 / 2.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1990.
 • Wydanie: V.
 • Nakład: 79 650 + 350 egz.
 • Redaktor: Sławomir Fafiński.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Roma Jaśkiewicz.
 • Okładka i strony tytułowe: Barbara Lis-Romańczukowa.
 • Druk z diapozytywów dostarczonych przez Wydawnictwo Pojezierze.
 • Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn.
 • ISBN: 83-7002-416-5.
'Raz w roku w Skiroławkach', Warmia, 1996 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn, 1996.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-20-4.

2004 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotrek Szymczak.
2003.04.15 - 2003.09.03