g [ZNHP] "Uroczysko" ("Pan Samochodzik i święty relikwiarz") - wydania

"Uroczysko" ("Pan Samochodzik i święty relikwiarz") - wydania'Uroczysko', Nasza Księgarnia, 1957 r.
'Uroczysko', Łódzkie, 1968 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1968.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 20 000 + 245 egz.
 • Okładka, strona tytułowa i rysunki: Magdalena Kapuścińska.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 26,- zł.
'Uroczysko', Łódzkie, 1971 r.
 • Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1971.
 • Dedykacja: „Matce”.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 30 000 + 245 egz.
 • Okładka, strona tytułowa i rysunki: Magdalena Kapuścińska.
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. 45, Łódź.
 • Cena: 29,- zł.
'Uroczysko', Zodiak, 1989 r.
 • Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych "Zodiak", RSW "Prasa-Książka-Ruch", Olsztyn, 1989.
 • Wydanie: IV.
 • Nakład: 44 700 + 300 egz.
 • Redaktor: Lech Jachimiak.
 • Redaktor Techniczny: Elżbieta Skóra.
 • Korekta; Krystyna Eisele.
 • Opracowanie graficzne: Piotr Obarek.
 • Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie, ul. A. Lampego 18/20.
 • ISBN: 83-7036-004-1.
'Święty relikwiarz', Warmia, 1993 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-01-8.
'Święty relikwiarz', Świat Książki, 1997 r.
 • Świat Książki, Warszawa, 1997.
 • Korekta: Maria Koleńska, Ewa Woźniakowska.
 • Okładka i strona tytułowa: Sebastian Sas.
 • ISBN: 83-7129-565-0.
'Uzácny relikviár', Ikar, 2005 r.
 • Vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava, v roku 2005, ako svoju 2016. publikáciu.
 • Z poľského orginálu Pan Samochodzik i święty relikwiarz (Świat Książki, Warszawa 1997) preložil Peter Čačko.
 • Redigovala: Elena Račková.
 • Obálku navrhla: Viera Fabianová.
 • Technická redaktorka: Helena Oleňová.
 • Zalomenie do strán Ikar, a. s., Bratislava.
 • Vytlačili Tlačiarne BB, spol s. r. o., Banská Bystrica.
 • ISBN: 80-551-1162-6.

2004 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotrek Szymczak.
2003.01.15 - 2009.11.10