"Worek Judaszów" - wydania        Kiedyś chyba najtrudniejsza do zdobycia książka Nienackiego. Opisane w niej wydarzenia oparte są na faktach. Szeptana propaganda głosi, że ich bohaterowie sprzeciwiali się przez długi czas wznawianiu powieści.

'Worek Judaszów', Czytelnik, 1961 r.
 • Czytelnik, Warszawa, 1961.
 • Wydanie: I.
 • Nakład: 7 250 egz.
 • Obwolutę projektował: Marian Stachurski.
 • Drukarnia Narodowa w Krakowie
 • Cena: 10,- zł.
'Worek Judaszów', Czytelnik, 1964 r.
 • Czytelnik, Warszawa, 1964.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 10 000 egz.
'Worek Judaszów', Volk und Welt, 1968 r.
 • Verlag Volk und Welt, Berlin, 1968 (?).
 • Titel der Originalausgabe: "Worek judaszów".
 • 2. Auflage.
 • Aus dem Polnischen von: Victor Mika.
 • Printed in the German Democratic Republic.
 • Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten.
 • Redakteur: Wolfgang Witt.
 • Einbandentwurf: Thomas Schleusing, Gruppe 4.
 • Satz, Druck und Einband: Grafischer Großbetrieb, Völkerfreundschaft Dresden.
 • 5,20.
'Worek Judaszów', Warmia, 2004 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Projekt graficzny: Andrzej Mierzyński.
 • Rysunek na okładce i ilustracje: Mieczysław Sarna.
 • Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "POZKAL", ul. Cegielna 10/12, 88-100 Inowrocław.
 • Skład komputerowy: Daniel Bronowski.
 • ISBN: 83-85875-81-6.

2004 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotrek Szymczak.
2003.01.15 - 2004.01.30