"Pan Samochodzik i zagadki Fromborka" - wydania        W słowackim wydaniu Mlade Leta z 1985 roku znalazły się jednocześnie dwa polskie tytuły: "Zagadki Fromborka" i "Tajemnica tajemnic".

'Zagadki Fromborka', Nasza Księgarnia, 1972 r.
'Zagadki Fromborka', Nasza Księgarnia, 1976 r.
 • Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", Warszawa, 1976.
 • Wydanie: II.
 • Nakład: 80 000 + 277 egz.
 • Ilustracje: Krystyna Michałowska.
 • Okładka: Zbigniew Rychlicki.
 • Układ typograficzny: Józef Worytkiewicz.
 • Skład: DSP, Warszawa.
 • Drukarnia im. Rewolucji Październikowej, Warszawa.
 • Cena: 20,- zł.
'Zagadki Fromborka', Pojezierze, 1982 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn-Białystok, 1982.
 • Wydanie: III.
 • Nakład: 120 000 + 350 egz. (I rzut 59 750 + 250 egz.).
 • Redaktor: Józef Jacek Rojek.
 • Redaktor Techniczny: Władysław Andrzej Sacha.
 • Kierownik Redakcji Literatury Pięknej: Jerzy Adam Sokołowski.
 • Opracowanie graficzne: Szymon Kobyliński.
 • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn.
 • Cena: 100,- zł.
 • ISBN: 83-7002-108-5.
'Zagadki Fromborka', Nasza Księgarnia, 1983 r.
'Záhady Fromborku', Mlade Leta, 1985 r.
'Zagadki Fromborka', Pojezierze, 1990 r.
 • Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1990.
 • Wydanie: IV.
 • Redaktor: Nina Złakowska.
 • Redaktor Techniczny: Urszula Idźkowska.
 • Korekta: Elżbieta Cieśniarska.
 • Opracowanie graficzne: Szymon Kobyliński.
 • Okładka i strona tytułowa: Adam Kurłowicz.
 • Lubelskie Zakłady Graficzne, Lublin.
 • ISBN: 83-7002-393-2.
'Zagadki Fromborka', Warmia, 1994 r.
 • Oficyna Wydawnicza "Warmia" s. c., Olsztyn.
 • Okładka i strona tytułowa: Andrzej Mierzyński.
 • Druk i oprawa: Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. Wiktora Kulerskiego, ul. Droga Mazowiecka 23, 86-300 Grudziądz.
 • ISBN: 83-85875-07-7.
'Zagadki Fromborka', Świat Książki, 2000 r.
 • Świat Książki, Warszawa, 2000.
 • Korekta: Agnieszka Andrzejewska.
 • Okładka i strona tytułowa: Sebastian Sas.
 • ISBN: 83-7227-656-0.
'Záhady Fromborku', Ikar, 2007 r.
 • Vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava, v roku 2007, ako svoju 2395. publikáciu.
 • Z poľského orginálu Pan Samochodzik i zagadki Fromborka
  (Oficyna Wydawnicza "WARMIA" s.c., siedziba v Olsztynie)
  preložil Peter Čačko.
 • Redigovala: Elena Račková.
 • Obálku navrhla: Viera Fabianová.
 • Technická redaktorka: Helena Oleňová.
 • Zalomenie do strán PRO 2 a.s., Bratislava.
 • Vytlačili Tlačiarne BB, spol s.r.o., Banská Bystrica.
 • ISBN: 978-80-551-1535-1.

2004 © http://www.nienacki.art.pl

Masz uwagi? Napisz
Hosting: www.castlesofpoland.com
Autor: Piotrek Szymczak.
2003.01.15 - 2009.05.11